Fargo
Crime / Drama / Thriller  9/10
Returning Series
Season:
Episode:
39: Aporia(June 14, 2017 – 5 months ago)
Emmit sits down with Gloria, while Nikki negotiates a deal.